Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

2015.gads

Nr.1/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 14/2011. „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Vecpiebalgas novadā””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.3/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.13/2011 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Vecpiebalgas novadā””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.6/2015 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.7/2015 „Grozījumi 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2011 „Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.8/2015 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 6/2014 „Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Vecpiebalgas novada publiskā lietošanā esošie iekšējie ūdeņi un to krasti””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.9/2015 "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums"". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.10/2015 "Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.11/2015 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2015 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.12/2015 „Par Vecpiebalgas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.14 / 2015 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu Vecpiebalgas novadā". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.