Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzērbenes Tautas nams

Adrese: "Pils", Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118

Tautas nama vadītāja: Daina Šmite
Tālrunis: + 371 29408315
E-pasts: daina.smite@cesunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks trešdienās 13.00  16.00

Dzērbenes Tautas namā, kas atrodas Dzērbenes pilī, ir zāle ar 100 sēdvietām. Dažādiem pasākumiem, konferencēm tiek izmantota izstāžu zāle. Vasarā koncerti un balles notiek Dzērbenes Augstā kalna estrādē.

Dzērbenes Tautas nama amatiermākslas kolektīvi:

  • Folkloras kopa "Māras bērni", vadītāja Mārīte Šķēle. Mēģinājumi notiek otrdienās plkst.16.00.
  • Senioru tautisko deju kolektīvs F grupa "Juveris", vadītājs Uldis Blīgzna. Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās plkst.20.00.
  • Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs, vadītāja Dace Potaša. Mēģinājumi notiek trešdienās un ceturtdienās plkst.15.00
  • Tekstilrokdarbu pulciņš. Pulciņš notiek ceturtdienās plkst.18.00.
  • Vēstures klubiņs "Serben", vadītāja Mārīte Šķele.