Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

2016.gads

Nr.1 / 2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2016.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.2 / 2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5/2014 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.3/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2016.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2016 ""Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Vecpiebalgas novadā". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2016.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.6/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets un speciālais budžets 2016.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.7/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets un speciālais budžets 2016.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.9/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets un speciālais budžets 2016.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.10/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 5/2012. „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem dzīves jubilejās””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.11/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14/2011. „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Vecpiebalgas novadā”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.