Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzērbenes bibliotēka

Adrese: Sabiedriskais centrs "Dzērbene", Dzērbenes pag., Cēsu nov., LV-4118
Tālrunis bibliotēkā: 26104915
Bibliotēkas vadītāja: Inese Gusmane
E-pasts: inese.gusmane@cesunovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena 9.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 18.00
Trešdiena 9.00 – 18.00
Ceturtdiena 9.00 – 18.00
Piektdiena 8.00 – 17.00
Pusdienu pārtraukums katru dienu no plkst.13.00 līdz plkst.14.00
 
Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
 

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam
Pirmdiena 8.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 17.00
Pusdienu pārtraukums no plkst.13.00 līdz plkst.13.45

Dzērbenes pagasta bibliotēka dibināta 1944.gadā. Toreiz tā bija Dzērbenes ciema bibliotēka. Bibliotēka atradās Dzērbenes pagasta "Mācītājmuižā", tās vadītājs bija Pēteris Apsītis. Dažus gadus vēlāk bibliotēka pārcēlās uz pasta kantori, bet pēc tam – 1950.gadā – uz toreizējās ciema padomes 2.stāvu, jo pasta kantora ēka tajā gadā nodeg. 1951.gadā bibliotēka pārceļas uz Dzērbenes pagasta "Lauksaimniekiem", 

Bibliotēka pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Ja bibliotēkā nav lasītāja pieprasītā grāmata ir iespēja izmantot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus un pieslēgties Cēsu Centrālās bibliotēkas ELEKTRONISKAJAM KOPKATALOGAM.

Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, lasītājiem ir tiesības brīvi izmantot: bibliotēkas fondu, meklējumsistēmas, bezmaksas un maksas pakalpojumus.
Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi: bibliotēkas apmeklēšana, grāmatu izsniegšana un informācijas meklēšanas internetā.

Informācijas meklēšanā izmantojamie avoti:

  • uzziņu fonds – enciklopēdijas, vārdnīcas;
  • periodiskie izdevumi – laikraksti, žurnāli;
  • tematiskās mapes;
  • elektroniskie informācijas līdzekļi;
  • elektroniskais kopkatalogs;
  • datu bāzes –  Letonika.