Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļa

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļa veidota 2014.gadā ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedrisko dzīvi.

Nodaļa šo gadu laikā ir realizējusi dažādus starptautiskus un vietējā līmeņa projektus, nometnes, atbalstījusi jauniešu iniciatīvas, kā arī ieguvusi “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi brīvprātīgā darba projektu realizēšanai.

Nodaļa strādā ar novada jauniešiem visā Vecpiebalgas apvienībā. Jaunatnes lietu nodaļa koordinē visus ar jaunatnes lietām saistītos jautājumus un apvienības jauniešu centru darbību.

Nodaļa arī koordinē un realizē jauniešu apmaiņas projektus, solidaritātes projektus, brīvprātīgā darba projektus un izmantos citas iespējas Erasmus + un Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros.

Nodaļas mērķis ir pārstāvēt jauniešu intereses un iniciatīvas Vecpiebalgas apvienībā un veicināt vispusīgu jauniešu attīstību. Galvenās aktivitātes, ko nodaļa īsteno ir dažādas jauniešu brīvā laika aktivitātes ar mērķi veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību, vietējā brīvprātīgā darba veicināšana, kā arī neformālās izglītības aktivitāšu īstenošana ar mērķi attīstīt jauniešu sociālās prasmes.

Mērķauditorija ar ko nodaļa strādā ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, jaunieši no lauku apvidus, tai skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām, jaunieši ar mācīšanās grūtībām, uzvedības problēmām un jaunieši, kuri ir sociālā dienesta redzes lokā.

Visa aktuālākā informācija par pasākumiem un plānotajām aktivitātēm:
https://www.instagram.com/piebalgas_jauniesi/
https://www.facebook.com/piebalgasjauniesi

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja: Līna Paimiņa
Adrese: Gaismas iela 6, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
E-pasts: lina.paimina@cesunovads.lv
Tālrunis: 29868892