Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

2021.gads

Nr.6/2021 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1/2021 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2021.gadam”.  Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2021 Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1/2021 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2021.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.3/2021 Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Vecpiebalgas novadā. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2021 Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr. 2/2021 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.1/2021 Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.