Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā

Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā

Vecpiebalgas novada pašvaldības 02.06.2017. iesniegtais projekta Nr.9.2.4.2/16/I/104 ” Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” darba plāns 2017.gadam ir apstiprināts 30.06.2017. CFLA darba plānu vērtēšanas komisijas sēdē.

Darba plāns šeit.

Izmaiņas projekta darba plānā skatīt šeit

Augusta (2017) pasākumu plāns šeit
Septembra (2017) pasākumu plāns šeit
Oktobra (2017) pasākumu plāns šeit
Novembra (2017) pasākumu plāns šeit
Decembra (2017) pasākuma plāns šeit

Janvāra (2018) pasākumu plāns šeit
Februāra (2018) pasākumu plāns šeit
Marta (2018) pasākumu plāns šeit
Aprīļa (2018) pasākumu plāns šeit
Maija(2018) pasākumu plāns šeit
Baseina apmeklējumi februāris  – jūnijs šeit
Jūnija (2018) pasākumu plāns šeit
Septembra (2018) pasākumu plāns šeit
Oktobra (2018) pasākumu plāns šeit
Novembra (2018) pasākumu plāns šeit
Decembra (2018) pasākumu plāns šeit

Janvāra (2019) pasākumu plāns šeit
Februāra (2019) pasākumu plāns šeit
Marta (2019) pasākumu plāns šeit
Aprīļa (2019) pasākumu plāns šeit
Maijā (2019) aktivitātes nav plānotas
Jūnija (2019) pasākumu plāns šeit
Jūlijā (2019) aktivitātes nav plānotas
Augustā (2019) aktivitātes nav plānotas
Septembra (2019) pasākumu plāns šeit
Oktobra (2019) pasākumu plānu šeit
Novembra (2019) pasākumu plāns šeit

Janvāra (2020) pasākumu plāns šeit
Februāra (2020) pasākumu plāns šeit
Marta (2020) pasākumu plāns šeit
Septembra (2020) pasākumu plāns šeit
Oktobra (2020) pasākumu plāns šeit

Februāra (2021) pasākumu plāns šeit
Marta (2021) pasākumu plāns šeit
Jūnija (2021) pasākumu plāns šeit
Jūlija (2021) pasākumu plāns šeit
Augusta (2021) pasākumu plāns šeit
Septembra (2021) pasākumu plāns šeit
Oktobra (2021) pasākumu plāns šeit
Novembra (2021) pasākumu plāns šeit
Decembra (2021) pasākumu plāns šeit

Janvāra (2022) pasākumu plāns šeit

Datums: 2020. gada 31. augusts