Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jauna preču zīme – "Radīts Cēsu novadā"

Jauna preču zīme – "Radīts Cēsu novadā"

Lai vairotu Cēsu novada uzņēmēju konkurētspēju, rosinot patērētāju izdarīt izvēli par labu Cēsu novadā ražotajiem produktiem un piedāvātajiem pakalpojumiem, Cēsu novada pašvaldības dome apstiprinājusi preču zīmi "Radīts Cēsu novadā". 

Kā pauž Cēsu novada domes priekšsēdētājs: "Cēsu novads apvieno septiņu spēcīgu, vēsturisku teritoriju un deviņu gadsimtu spēku. Patiess prieks un lepnums par novada uzņēmējiem, kuri rada, dara, ražo, piedāvā, cep, iegūst, brūvē un veido visaugstākās pievienotās vērtības preces un pakalpojumus! Preču zīmes centrā ir un būs Cēsu novadnieki, izceļot mūsu cilvēkus un viņu paveikto."

Pieteikšanās kārtība un preču zīmes lietošana

Pieteikties preču zīmes "Radīts Cēsu novadā" lietošanai var saimnieciskās darbības veicējs, kuram vismaz viena ar produktu vai pakalpojumu saistītā ražošanas vai sniegšanas vieta atrodas Cēsu novada administratīvajā teritorijā. Tāpat preču zīmes lietošanas apliecinājuma izsniegšanā tiek izvērtēts, vai saimnieciskās darbības veicējs nodrošinājis, lai produkts vai sniegtais pakalpojums atbilst normatīvo aktu prasībām par produktu vai pakalpojumu kvalitāti vai drošību, un saņemtas speciālās atļaujas (licences), ja tādas ir nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Saimnieciskās darbības veicējam ir tiesības Preču zīmi izvietot uz sava produkta, tā iepakojuma, etiķetes, uzlīmes vai pie produkta birkas, kā arī savos mārketinga un reklāmas materiālos, tai skaitā veidlapās, pasākumu vizuālajā noformējumā, vizītkartēs, spiedogos, u.c. atbilstoši Preču zīmju dizainam, tādējādi pircējam vai pakalpojuma saņēmējam ļaujot atpazīt novada ražojumus vai sniegtos pakalpojumus.

Preču zīme ir Cēsu novadā radīto produktu un pakalpojumu apvienojošais vizuālais elements. Preču zīme veidota no diviem elementiem: stilizēta burta "C", kas atgādina magnēta formu, un uzraksta "Radīts Cēsu novadā". 

Atļaujas saņemšana

Lai saņemtu atļauju Preču zīmes lietošanas tiesību saņemšanai, saimnieciskās darbības veicējs aicināts pašvaldībā dome@cesunovads.lv iesniegt iesniegumu, kuram pievienota pakalpojuma vai produkta apraksts. Lēmumu par Preču zīmes lietošanas atļaujas izsniegšanu pieņem Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības pārvalde ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un ar to saistītās informācijas saņemšanas.

Preču zīmes "Radīts Cēsu novadā" koordinators - Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja Ilze Bībere: ilze.bibere@cesunovads.lv

Dokumenti:

Datums: 2023. gada 24. augusts