Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izveidota Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija

Cēsu novada dome 11.augustā apstiprinājusi Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas izveidi.

Komisijas uzdevums ir apzināt novada teritorijā esošas vidi degradējošas būves, kontrolēt nekustamā īpašuma uzturēšanu un sakopšanu. Komisijas mērķis ir pašvaldības teritorijā nodrošināt vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi, kas neapdraud cilvēku drošību, kā arī noteikt īpašnieka pienākumu uzturēt nekustamo īpašumu atbilstoši noteikumiem.

Komisijas priekšsēdētāja pienākumus pildīs Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska. Komisijas priekšsēdētāja vietniece - Cēsu novada būvvaldes vadītājs Vija Gēme.

Komisijas locekļi:

Cēsu novada būvvaldes vadītāja vietnieks Irēna Suipe,
Cēsu novada būvvaldes būvinspektors Uģis Dančauskis,
Cēsu novada būvvaldes būvinspektors Arturs Repšs,
Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes būvinženieris Juris Amans,
Cēsu novada Pašvaldības policijas inspektore Tija Ļvova.

Dokumenti

Datums: 2022. gada 15. augusts