Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

2017.gads

Nr.6/2017 "Par Vecpiebalgas novada pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, palīdzības sniegšanas kārtību un palīdzības apmēru". Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.1 / 2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam”. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.2/2017 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums””.  Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.3/2017 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.4/2017 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam.””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.

Nr.5/2017 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 19.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam””. Saistošie noteikumi skatāmi šeit.