Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Veselība ir kustībā!

Veselība ir kustībā!

Turpmāk Taurenes un Dzērbenes pirmsskolas audzēkņiem būs iespēja dažādot sporta nodarbības, izmantojot jauniegādātos trenežierus. 

Trenežieri iegādāti Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes izsludināta projektu konkursa "Iedzīvotāji veido savu vidi" gaitā, realizējot projektu "Veselība ir kustībā". Projektu konkursa kopējā paredzētā summa 2500 EUR. Viena projekta atbalstam tika piešķirti līdz 500 EUR.  

"Veselība ir kustībā" projekta laikā iegādātie tehniskie līdzekļi pārsniedza 500 EUR robežas, tāpēc trūkstošo summu sponsorēja projekta grupas dalībnieki. 

Projekta ietvaros tika realizēts mērķis - Taurenes un Dzērbenes pirmsskolas grupās sporta nodarbībās izmantot dažādas metodes, aktivitātes, lai veiksmīgi sekmētu bērnu fizisko un emocionālo attīstību, papildinot esošo sporta materiālu klāstu.

Pēc projekta realizēšanas pirmsskolēniem ir iespēja sporta nodarbībās darboties uz dažāda veida trenažieriem – "trenažieris Soļotājs", "trenažieris Divritenis" un "trenažieris Skrejceliņš".  

Trenažieri ir pārvietojami objekti, lai aktivitātes uz tiem ir iespējamas gan telpās, gan ārpus tām. Tos var stacionēt pēc nepieciešamības. Trenažieri tiks izmantoti gan Taurenes, gan Dzērbenes pirmsskolas audzēkņu sporta nodarbībās. 

Datums: 2022. gada 19. oktobris