Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas apvienības aktualitātes februārī

Vecpiebalgas apvienības aktualitātes februārī

Pasākumi

Sestdien, 10.februārī, plkst.18.00 Vecpiebalgas Kultūras namā norisināsies deju kolektīvu sadancis "Mīlestības skurbulis". Koncertā piedalīsies deju kolektīvi no Cesvaines, Cēsīm, Ērgļiem, Jaunjelgavas, Lubānas, Rīgas un Vecpiebalgas.

Mīlestības dienā, 14.februārī, plkst.19.00 Taurenes "Nēķena" muiža aicina uz izrādi "Mīlestības gads". 

Piektdien, 16.februārī plkst.20.00 Dzērbenes pilī notiks Atpūtas vakars. 

Sestdien, 17.februārī, plkst.11.00 Vecpiebalgas Kultūras namā tiks aizvadīta projekta "Latviešu rakstainais cimds" nodarbība. Cēsu novada kultūras projekta nodarbība, kuru realizē aušanas darbnīca "Vēverīšas" sadarbībā ar Vecpiebalgas Kultūras namu.

Sestdien, 24.februārī, plkst.13.00 Kaives pagastā zālē notiks Skujenes amatierteātra izrāde "Muižkundze" (režisore Baiba Jukņeviča).

Sestdien, 24.februārī, plkst.17.00 jubilejas gadā koris "Pie Gaujas" ielūdz uz koncertu "Satikšanās prieks dziesmā", kas norisināsies Taurenes "Nēķena" muižā. Viesi: Līgatnes jauktais koris (Mārcis Katajs, Ilmārs Seilis),  Vecpiebalgas "Muižas koris" (Jānis Rijnieks) un Mālpils jauktais koris "Mergupe" (Solveiga Vītoliņa, Evija Belicka). 

Kino

Piektdien, 16.februārī, plkst.18.00 Kaives kinozālē būs skatāma 1. un 2.sērija daudzsēriju filmai "Pansija pilī". 

Izstādes

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes ēkā apskatāma ukraiņu mākslinieka Alekseja Ļeonova izstāde "Gara ceļiem".

No 25. janvāra līdz 15.martam Vecpiebalgas bibliotēkā skatāma biedrības "ArtCēsis" porcelāna apgleznošanas plenērā tapušo darbu izstāde "DZIESMA".

Pašvaldības sarunu vakari ar iedzīvotājiem

Februārī Vecpiebalgas apvienībā norisināsies divi pašvaldības sarunu vakari ar iedzīvotājiem – 8.februārī Kaivē un 13.februārī Inešos. Sarunu vakaros pašvaldības vadība informēs par aktualitātēm, kā arī sniegs atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. Jautājumus ikvienam būs iespēja uzdot gan klātienē, gan elektroniski Vecpiebalgas
apvienības pārvaldes mājaslapā www.vecpiebalga.lv.

Sarunu vakari norisināsies plkst.18.00. 

Datums: 2024. gada 2. februāris