Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas apvienība veiks kapsētu digitalizāciju

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes projekta pieteikumu "Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības kapsētu digitalizācija" (Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000009), kas tika iesniegts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

Projekta mērķis ir saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošināt ilgtermiņa kvalitatīva un mūsdienīga pakalpojuma pieejamību plaša mēroga sabiedrībai gan Latvijas teritorijā, gan ārpus tās, digitalizējot deviņas Vecpiebalgas apvienības teritorijā esošās kapsētas: Jaunos kapus, Skolas (Vidus) kapus un Zīles kalna kapus Vecpiebalgas pagastā, Sila kapus un Ķemerkalna kapus Inešu pagastā, Vecos kapus un Jaunos kapus Dzērbenes pagastā, Lodes Apšu kapus Taurenes pagastā un Leimaņu kapus Kaives pagastā.

Īstenojot projektu, tiks izveidota sistēma, kas ļaus ikvienam iedzīvotājam no jebkuras vietas pasaulē, izmantojot datoru vai viedierīci ar pieeju internetam, iegūt sev nepieciešamo informāciju par apbedījumiem Vecpiebalgas apvienības kapsētās un viegli tos atrast arī klātienē. 

Kapsētu digitalizācija pavērs jaunas iespējas vēstures entuziastu pētījumiem un vietējās kopienas iesaistei, jo sistēma nodrošinās apbedīto un kapa vietu informācijas papildināšanu ar foto, dzīvesstāstiem, piemiņas ierakstiem un citu atbilstošu saturu. 

Kapsētu digitalizācija ir nepieciešama ne tikai pagātnes kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai, bet arī šī brīža laikmeta liecību saglabāšanai nākošajām paaudzēm. Sistēma paredz ērtu rīku kapsētu pārvaldniekiem, kas nodrošinās iespēju plānot un datēt jaunos apbedījumus, kas tālāk ir redzami ikvienam interesentam.

Projekta kopējās izmaksas ir 21259,70 EUR. Attiecināmās izmaksas ar atbalsta intensitāti 90% ir 20000,00 EUR, no kurām publiskais finansējums - 18000,00 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 3259,70 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas - 2000,00 EUR un neattiecināmās izmaksas - 1259,70 EUR

Projekta tiks īstenots līdz 2024.gada decembrim.

 

Datums: 2024. gada 23. janvāris