Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas apvienībā sākta apkures sezona

Vecpiebalgas apvienībā sākta apkures sezona

Vecpiebalgas apvienības katlumājās pilnvērtīgi uzsākta 2023./2024. gada apkures sezona.

Apvienības teritorijā tiek apkurinātas visas pašvaldības ēkas un tās daudzīvokļu ēkas, kuru iedzīvotāji ir izteikuši vēlmi sākt apkures sezonu.

Atgādinām, ka siltumenerģijas un karstā ūdens pakalpojumu saņēmējiem tarifs par siltumenerģijas piegādi būs 89,80 EUR/MWh (bez PVN), savukārt tarifs par 1 m3 karstā ūdens uzsildīšanu noteikts 6,29 EUR/m3 (bez PVN). 

 

Datums: 2023. gada 10. oktobris