Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tiek likti pamati izglītības izaugsmes nodrošināšanai Vecpiebalgā

Ceturtdien, 22.jūnijā, Cēsu novada domes sēdē apstiprināts lēmums par Vecpiebalgas vidusskolas dalību Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīciju programmā “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana””.

Lēmums nosaka Vecpiebalgas vidusskolas pārejas periodu līdz 2025.gada 1.septembrim, kurā laikā Vecpiebalgas vidusskolai ir iespēja sasniegt kvantitatīvos rādītājus, 60 skolēnus vidusskolas posmā, lai saglabātu esošo statusu. Tai pat laikā tiek saglabāta iespēja pretendēt uz investīcijām Vecpiebalgas izglītības iestādes infrastruktūras modernizēšanai, ja noteiktie rādītāji netiek sasniegti līdz norādītajam termiņam.

Nesasniedzot iepriekš minētos rādītājus, skola kļūs par kā spēcīgu, mūsdienu prasībām atbilstošu pamatskolu. Ja skola tiks reorganizēta, pašvaldība radīs risinājumu skolēniem pabeigt iesākto programmu citā izglītības iestādē.

Pamatojoties uz statistikas datiem, Vecpiebalgas vidusskolas vidējās izglītības pakāpei ir lejupejoša tendence. No 2010.gada izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpē ir samazinājies no 101 izglītojamā līdz 28 izglītojamajiem 2022./2023. mācību gada beigās. Lai gan pamata izglītības pakāpē izglītojamo skaita dinamika ir stabila, tas nenodrošina nepieciešamo izglītojamo skaitu vidējās izglītības pakāpē.

Pēdējo divu mācību gadu dati liecina, ka no izglītojamo skaita, kas iegūst apliecību par pamata izglītību, Vecpiebalgas vidusskolā izglītību turpina vien 53%. Līdz ar to var secināt, ka Vecpiebalgas vidusskolā ir spēcīga un stabila pamata izglītības pakāpe, un, raugoties nākotnē, tā var kļūt par pamatskolu ar stabilu un noturīgu izglītojamo skaitu.

Jāatzīmē, ka līdzīgs lēmums pieņemts par Priekuļu vidusskolas reorganizāciju par pamatskolas izglītības iestādi, kas paredzēja, ka sākot ar 2023./2024.g. mācību gadu Priekuļu vidusskolā neuzņem 10.klases izglītojamos, ļaujot esošo vidusskolas klašu audzēkņiem pabeigt sāktās mācības.
 
Datums: 2023. gada 22. jūnijs