Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Plānots atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā

Plānots atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā” ietvaros šobrīd tiek plānots atbalsts personām ar invaliditāti individuālo mājokļu vides piekļūstamības nodrošināšanai. Pasākuma ietvaros plānots uzlabot personu ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi, dzīves kvalitāti sniedzot viņiem iespēju bez citu palīdzības pilnvērtīgi izmantot savu dzīves vietu, iekļūt un izkļūt no tās, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, piemēram, doties uz mācībām, darbu vai citās gaitās. Pasākumā plānots sniegt atbalstu uzbrauktuvju un pacēlēju ierīkošanai, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošanai u.c. pielāgošanas darbiem pēc iedzīvotāja vajadzībām. 

Apzinot novada iedzīvotājus, kuriem nepieciešams atbalsts mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai, Cēsu novada Sociālais dienests aicina atsaukties novadniekus un iesūtīt nelielu aprakstu par vajadzībām vides pielāgošanai neatkarīgas un pilnvērtīgas dzīves nodrošināšanai. Aprakstu par mājokļa vides pielāgošanas nepieciešamību (ja iespējams,  aprakstam var pievienot fotogrāfijas) un medicīnas karti (veidlapa Nr. 27/u) vai ārstējošā ārsta atzinumu, kurā norādīta pamatdiognoze (SSK kods), aicinām sūtīt uz Cēsu novada Sociālā dienesta e-pastu: sd@cesunovads.lv. Neskaidrību gadījumā zvanīt Pilngadīgo personu atbalsta nodaļas vadītājai Ingai Kārkliņai, tālrunis 26756390. 

Plānotā atbalsta pasākuma mērķa grupa ir pilngadīgas personas līdz 63 gadu vecumam (ieskaitot) ar I un II grupas invaliditāti un personas ar gaitas un pārvietošanās traucējumiem, kuras strādā un kurām noteikta pamatdiognoze (SSK kods): C 40.2; C40.3; C41.2; C41.4; G20; G21; G35; G60; G62; G71; G72; G80; G81; G82; I61; I62; I63; I69; M073; M08; M15; M16; M17; M40; M41; M42; M45; M48; S12; S22; S24; S34; S78; S88; T09.3; T91; T93 (ar ietvertajiem apakšgrupu kodiem), kā arī  bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) ar gaitas un pārvietošanas traucējumiem, kurām noteikta  pamatdiognoze (SSK kods): C40.2; G35; G60; G61; G62; G71; G80; G81; G82; I69; M07.3; M08; M16; M41; M42; M43; M51; M53.2; S12; S22; S24; T91; T93 (ar ietvertiem apakšgrupu kodiem). 

Datums: 2023. gada 8. maijs