Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldība aicina darbā teritorijas plānotāju

Pašvaldība aicina darbā teritorijas plānotāju

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas teritorijas plānotāju (darbs uz nenoteiktu laiku).

Cēsu novada pašvaldība ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Teritorijas plānotāja amata mērķis ir nodrošināt nodaļas uzdevumu izpildi, lai veicinātu novada attīstības iespējas.

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt, koordinēt vai vadīt Cēsu novada teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu, tematisko plānojumu izstrādes un ieviešanas procesus;
 • Dalība Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmas, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, nozaru stratēģiju un nozaru attīstības plānu) izstrādē;
 • Organizēt un vadīt teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas un citus ar to izstrādi saistītos pasākumus;
 • Pārzināt, uzturēt un koordinēt informācijas ievietošanu un apstrādi Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes sistēmā (TAPIS);
 • Atbilstoši kompetencei veidot kartogrāfiskos materiālus un shēmas;
 • Savas kompetences ietvaros izskatīt iesniegumus un sniegt novada iedzīvotājiem fiziskām, juridiskām personām konsultācijas telpiskās plānošanas un teritorijas attīstības jautājumos;
 • Sagatavot domes lēmumu, rīkojumu, vēstuļu projektus par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;
 • Sagatavot izziņas par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem, nekustamā īpašuma statusu teritorijas plānojumā u.c. jautājumiem;
 • Dalība plānošanas projektu pieteikumu gatavošanā un projektu ieviešanā;
 • Sadarboties ar Iestādes struktūrvienībām, valsts un pašvaldības institūcijām, sabiedriskām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām, teritorijas attīstības un plānošanas jomā;
 • Sagatavot informāciju pašvaldības oficiālā viedokļa paušanai savas amata kompetences ietvaros;

Prasības pretendentiem / -ēm:

 • augstākā izglītība telpiskajā plānošanā, arhitektūrā vai izglītība radniecīgā nozarē;
 • vēlama darba pieredze telpiskās plānošanas jomā;
 • normatīvo aktu pārzināšana amata kompetencē esošo jautājumu jomā;
 • prasmes darbā ar GIS, MicroStation, AutoCAD vai līdzvērtīgu profesionālo programmatūru;
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas svešvalodu zināšanas.

Personiskās īpašības:

 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • rūpes par darba precizitāti un kvalitāti;
 • prasme strādāt komandā un sadarbības prasmes;
 • prasme plānot un organizēt veicamos pienākumus.

Mēs piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • atalgojumu (1400 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • radošs un atbildīgs darbs mūsdienīgā darba vidē;
 • sociālās garantijas un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
 • attālināta, elastīga darba iespējas.

CV, pieteikuma vēstuli iesniegt personīgi (Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Cēsu novada Centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu vakances@cesunovads.lv  ar norādi “Teritorijas plānotājs” līdz 2022. gada 25.jūlijam (ieskaitot).

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada Centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: 
dome@cesunovads.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā 
www.cesis.lv sadaļā “privātuma politika”.

 

Datums: 2022. gada 8. jūlijs