Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies pirmais Cēsu novada kopienu iniciatīvu projektu konkurss

Noslēdzies pirmais Cēsu novada kopienu iniciatīvu projektu konkurss
Noslēdzies pirmais Cēsu novada kopienu iniciatīvu projektu konkurss, kas tika izsludināts visā Cēsu novada teritorijā. 
 
Kopienu iniciatīvu projektu konkursam pieteiktas idejas, kuras veicina sociāli mazaizsargāto grupu integrāciju, dažādo brīvā laika pavadīšanas iespējas Cēsu novadā, veicina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kā arī sekmē sabiedrības labklājību.
 
Pēc komisijas vērtējuma nepieciešamo punktu skaitu un līdzfinansējumu pašvaldības budžeta ietvaros saņēmuši visi 17 iesniegtie projektu pieteikumi: 
 • “Publiskās tenisa sienas izveide Priekuļos” (Biedrība "Vidzemes tenisa klubs");
 • “Velo remonta stacija Mārsnēnos” (Velo Mārsnēniem);
 • “Piecelies un izkusties!” (Vidzemes lauku partnerība “Brasla”);
 • “Augsim lieli, augsim stipri, būsim sveiki, veseli!” (Biedrība "Sporta klubs "Vecpiebalga");
 • “Skola6 pagalma labiekārtošana” (“Skola6” kopiena);
 • “Lai plīvo latvisko rakstu karogi Mārsnēnos” (Tev, mārsnēnieti!);
 • “Pamanāmā Skujene” (BDR “Skujenes kultūrvides attīstība”, kopiena Viedā Skujene);
 • “Dzērbenes sporta laukuma inventāra atjaunošana” (Biedrība “KUULtūrisms”)’;
 • “Aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras pilnveide” (Biedrība “Pakāpies”);
 • “Materiāli tehnisko līdzekļu sporta norisēm” (Biedrība “Futbola Klubs CĒSIS”);
 • “Planšetdatora un elektronisko dambretes pulksteņu iegāde dambretes iemaņu attīstībai Cēsu novada pirmsskolas un skolas vecuma bērniem” (Dambretes attīstības biedrība, Cēsu filiāle);
 • “Pludmales volejbola laukuma apgaismošana” (Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība);
 • “Siena šķūņa atdzimšana” (Biedrība “Āraišu biedrība”);
 • “Atbalsts audžuģimenēm” (Biedrība “Zvannieku mājas”);
 • “Kopienas izdevums kā rīks iedzīvotāju piederības stiprināšanai” (Biedrība “Vecpiebalga savējiem”); 
 • “Vide. Nakts. Cilvēks.” (Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs”);“Laimes mātes soliņš” (“Laikmetam līdzi”).
 
Cēsu novada kopienu iniciatīvu projektu konkurss Cēsu novada pašvaldībā tika izsludināts pirmo reizi. Projektu konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt kopienu iniciatīvas un sabiedriskā labuma darbību Cēsu novadā.
 
Projektu īstenošanas laiks ir no 2023.gada 1.jūlija līdz 1.decembrim.
 
Paldies par uzņēmību! Lai izdodas realizēt visas ieceres un sasniegt vēlamos rezultātus! 
Datums: 2023. gada 30. jūnijs