Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

No 2023.gada sabiedriskā transporta atvieglojumus varēs saņemt tikai ar eID karti

No 2023.gada sabiedriskā transporta atvieglojumus varēs saņemt tikai ar eID karti

Plānots, ka 2023.gada 1.pusgada laikā tiks īstenota jauna kārtība braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā - starppilsētu un vietējās nozīmes autobusos un vilcienos. Turpmāk atvieglojumu varēs saņemt tikai ar personu apliecību (eID karti), kas papildināta ar speciālu funkcionalitāti (lietotni). Atvieglojumu varēs saņemt uzreiz pie transportlīdzekļa vadītāja autobusā vai kontroliera vilcienā, tāpat arī iegādājoties biļeti biļešu tirdzniecības kasē vai internetā.

Personas apliecība braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai būs nepieciešama arī personām, kurām tās saņemšana nav obligāta, tostarp, bērniem līdz 15.g.v. un personām ar 1.invaliditātes grupu.

Nosacījums neattiecas uz pirmsskolas vecuma bērniem, minētā mērķa grupa atvieglojumu varēs izmantot līdzšinējā kārtībā, proti, biļeti izsniegs transportlīdzekļa apkalpe, vai to būs iespējams saņemt autoostu vai dzelzceļa staciju kasēs.

Atsevišķas pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā:

 1. bērni, kuri saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi (pirmsskolas vecuma bērni);
 2. personas ar 1. vai 2.invaliditātes grupu, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu ar 1. invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
 3. bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 4. politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
 5. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. klase) izglītojamie;
 6. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase) izglītojamie;
 7. personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta 1. vai 2.invaliditātes grupa, kuras izmanto valstī īstenotās Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros piešķirto apliecību.

Kā saņemt personas apliecību (eID karti) ar speciālo funkcionalitāti?

 1. Ja eID karte izsniegta sākot ar 2021.gada 28.decembri, personai papildu darbības nav jāveic, jo speciālā funkcionalitāte (lietotne) eID kartē jau iestrādāta.
 2. Ja personai eID karte izsniegta no 2019.gada 2.septembra līdz 2021.gada 27.decembrim, personai nepieciešams aktivizēt speciālo funkcionalitāti (lietotni), lai atvieglojumu varētu izmantot. Funkcionalitāti eID kartē aktivizēt var:
 • pats (instrukcija funkcionalitātes aktivizēšanai pieejama Latvija.lv dzīves situācijas aprakstā “Braukšanas maksas atvieglojumi”);
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (arī bērniem līdz 14.g.v. Tad, ja personai nav PIN kods, kurš izsniegts, saņemot eID karti, tad eID kartes speciālo funkcionalitāti var noformēt tikai PMLP);
 • Ceļu satiksmes drošības direkcijā (maksas pakalpojums 2,18 EUR), līdzi ņemot eID karti un tās PIN kodu, kurš izsniegts saņemot eID karti;
 • no 01.09.2022. līdz 31.12.2022. Vienotajos klientu apkalpošanas centros (VKAC), līdzi ņemot eID karti un tās PIN kodu, kurš izsniegts saņemot eID karti.
 1. Ja eID karte izsniegta līdz 2019.gada 1.septembrim, nepieciešams saņemt jaunu eID karti PMLP.


 

Patlaban personas tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā apliecina:

 1. dokuments, kas apliecina personas sociālo statusu, piemēram:
 • apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;
 • invaliditātes apliecība;
 • politiski represētās personas apliecība;
 • nacionālās pretošanās kustību dalībnieka apliecība;
 • "3+ Ģimenes karte" vai "Goda ģimene" karte, kopā ar:
 1. personu apliecinošu dokumentu, piemēram:
 • pasi vai personas apliecību (eID karti);
 • skolēna vai studenta apliecību.

Papildu informācija pieejama arī Latvija.lv un  Autotransporta direkcijas mājas lapā.

 

Informācijas avots: Labklājības ministrija

Datums: 2022. gada 5. oktobris