Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mājokļa pabalsts - plašākam iedzīvotāju lokam

UZMANĪBU! Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā paredz paplašināt mājokļa pabalsta saņēmēju loku.

Lai uzlabotu mājokļa pabalsta pieejamību, dodot iespējas saņemt šo pabalstu lielākam cilvēku lokam ar augstākiem ienākumiem, par periodu no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.maijam tiks piemērots koeficients 3.

Paaugstinātais koeficients dod iespēju saglabāt atsevišķi dzīvojošas personas vai vairāku personu mājsaimniecības rīcībā vairāk līdzekļus ikdienas izdevumu apmaksai, tajā skaitā, pārtikas iegādei un kvalificēties mājokļa pabalstam ar augstākiem ienākumiem nekā iepriekš.

Koeficienta palielinājuma rezultātā garantētā minimālā ienākuma slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam būs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā visām mājsaimniecībām mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam.

Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura ir deklarējusi savu dzīves vietu Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

Atbalstam varēs pieteikties no 1.oktobra vēršoties kādā no Cēsu novada Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas vietām ar iesniegumu mājokļa pabalstam un izdevumus attaisnojošiem dokumentiem par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem rēķiniem un kvītīm.

Vairāk informācija: Atbalsts mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensācijai.

Datums: 2022. gada 8. septembris