Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mācības pieaugušajiem 8.kārtā Cēsīs piedāvā apgūt aprūpētāja profesiju

Mācības pieaugušajiem 8.kārtā Cēsīs piedāvā apgūt aprūpētāja profesiju

Otrdien, 2.augustā, sākas pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” astotajai kārtai, pieteikšanās termiņš ir līdz 31.augustam. Mācības pieaugušajiem 8.kārtā īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabot savas digitālās prasmes.

Mācību centrs BUTS 8.kārtā piedāvā apgūt APRŪPĒTĀJA profesiju. Mācību ilgums ir 640 stundas. Mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums – tādējādi aprūpētāja profesiju varēs apgūt par 66 EUR.

Kas ir aprūpētājs?
Aprūpētājs ir nodarbināts klientu dzīves vietā un sociālās aprūpes institūcijā, kur veic klientu aprūpi sociālā darba speciālistu uzraudzībā. Aprūpētājs palīdz cilvēkiem, kuri paši sevi nevar aprūpēt, ievērot higiēnu, sagatavot un uzņemt ēdienu, uzkopt telpas, apgādāt ar pirmās nepieciešamības precēm, kā arī uzturēt klienta saikni ar apkārtējo vidi.

Papildus informācija par projektu. Mācības pieaugušajiem apmācību programmās var piedalīties ikviens nodarbinātais virs 25 gadiem. Mācību maksu 90-95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5-10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas. Projektā ikviens nodarbinātais var piedalīties divas reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Lai nodrošinātu izglītības piedāvājuma reģionālo pārklājumu, mācību dalībniekiem būs iespēja saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ. Savukārt nodarbinātajiem, kuri pārstāv mājsaimniecību, kurai ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, projekta ietvaros būs pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei.

Vairāk lasi: www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Datums: 2022. gada 2. augusts