Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas nodošana

Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas nodošana

SIA “ZAAO” (ZAAO) piedāvā klientiem pieteikt lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšanu no saimniecības adreses.

Klients var arī pats nogādāt lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu neierobežotā daudzumā uz reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe” vai ierobežotā daudzumā līdz 5 m3 vienā reizē uz kādu no EKO laukumiem (EKO laukumos pieņem HDPE kannas un big-bag maisus).

ZAAO vērš uzmanību, ka lauksaimniecības iepakojums jānodod atbilstošā kvalitātē, kam uzņēmums pievērš lielu vērību:

  • skābbarības ruļļu, bedru plēves jānodod bez salmu, zāles, skābbarības, koka, zemes, šņoru, sietu u.tml. piemaisījuma. Nepieņem plēvi ar agroplēves pārklājumu, metalizētu un polipropilēna plēvi;
  • HDPE kannām obligāti jābūt noskrūvētiem korķiem un tām jābūt izskalotām (pretējā gadījumā tajās uzkrātie šķidrumi var nodarīt kaitējumu gan videi, gan cilvēka veselībai); nepieņem remontu darbos izmantotas kannas;
  • big-bag maisiem jābūt rūpīgi izpurinātiem, bez piejaukumiem.

Ja lauksaimniecības iepakojums nav prasītajā kvalitātē, kā arī, ja tiek nodotas šņores un sieti, tad par materiālu nodošanu tiek piemērota sadzīves atkritumu nodošanas maksa. Klienta adresē iespējami tikai bezskaidras naudas norēķini.

Lauksaimniecībā izmantotais iepakojums no klientu adresēm tiek vākts ar presmašīnu vai automašīnu ar hidromanipulatoru. Lūgums ievērot materiāla savākšanas vietas ierīkošanas prasības – tai jābūt viegli pieejamai specializētajam transportam, maksimāli sausai, nedrīkst atrasties zem koku zariem un elektrības vadiem, tai jābūt ne tālāk kā 2 m no plānotās specializētā transporta kraušanās vietas. ZAAO ir izstrādājis instrukciju ērtākai sadarbībai, kura pieejama ZAAO mājas lapā sadaļā Lauksaimniekiem https://www.zaao.lv/lv/saturs/lauksaimniekiem

ZAAO izsniedz apliecinājumu par saimniecībā savākto vai saimniecības nodoto atkritumu veidu un apjomu, kas derīga iesniegšanai Valsts vides dienestā. Apliecinājums norāda, ka šie atkritumi nodoti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā veidā.

Tālrunis pieteikumiem un plašākai informācija 64281250 vai 26515556. Struktūrvienību darba laiki pieejami www.zaao.lv.

Datums: 2022. gada 11. augusts