Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināts jaunā Cēsu novada tūrisma vizuālās identitātes konkurss

Izsludināts jaunā Cēsu novada tūrisma vizuālās identitātes konkurss

Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra līdz 12.februārim aicina iesniegt piedāvājumus apvienotā Cēsu novada tūrisma vizuālajai identitātei. Konkursa mērķis ir iegūt autentisku, oriģinālu Cēsu novada tūrisma zīmola dizaina koncepciju, kas veicinātu novada atpazīstamību un atspoguļotu apvienoto Cēsu novadu kā starptautiski konkurētspējīgu, kvalitatīvu tūrisma galamērķi ar labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai.

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas jaunajā Cēsu novadā apvienojušies 7 novadi un 21 pagasts, no Amatas līdz Zosēnu pagastam, saglabājot Cēsīm un Līgatnei pilsētas statusu teritoriālajā iedalījumā. Līdz ar funkciju un iestāžu apvienošanu, nepieciešama arī vienota novada komunikācija, kuras pamatā ir kopīgs mērķis – veicināt novada tūrisma produktu eksportspēju.

Konkursa vadmotīvs – “Cēsu novads pievelk”. 

Pretendenti darbus var iesniegt līdz 2023. gada 12. februārim plkst. 24.00. Konkursa žūrija sastāv no savas jomas profesionāļiem – tajā ir gan mārketinga un zīmolvedības speciālisti, gan teorētiķi, dizaineri, Cēsu novada pašvaldības un Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūras pārstāvji. Konkurss ir atklāts, un katrs pretendents tajā var iesniegt neierobežotu darbu skaitu. Konkursam var iesniegt arī vizuālās identitātes konceptu vai daļēji izstrādātas vizuālās identitātes vadlīnijas, kas tiktu pabeigtas pēc konkursa noslēguma. Konkursa uzvarētājs saņems atlīdzību 7000,00 Eur apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Ar detalizētu informāciju par konkursa norisi, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma formātu un tehnisko specifikāciju iespējams iepazīties konkursa nolikumā šeit: https://www.cesis.lv/lv/turisms/informacija/konkursi/

Datums: 2023. gada 26. janvāris