Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināta pieteikšanās vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļa kandidātiem Eiropas Parlamenta vēlēšanām

No 11.marta līdz 31.martam aicinām pieteikties vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātiem Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas norisināsies 8.jūnijā no plkst.8.00 līdz plkst.20.00.

Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, Cēsu novada domes deputāts, kā arī persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām,
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
  • Cēsu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas loceklim.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Vairāk informācijas, rakstot uz e-pastu liga.dzemido@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 26115302.

Piesakies, sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu liga.dzemido@inbox.lv vai iesniedzot klātienē, Cēsu VPVKAC, Raunas ielā 4, ar norādi – vēlēšanu komisijai.

Pieteikuma veidlapa šeit.

Kopumā visa Latvijā strādās 945 vēlēšanu iecirkņi, kas tiks izveidoti, atbilstoši pašvaldību ierosinājumiem. Cēsu novadā strādās 29 vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa Nr.

Atrašanās vieta

Adrese

362

CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA

Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov.

363

A/S "CATA"

Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

364

CĒSU 1. PAMATSKOLA

Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

365

CĒSU SPORTA KOMPLEKSS

Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

366

KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS

Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

367

LĪVU BIBLIOTĒKA

Zvārtas iela 6, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

368

AMATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE

"Ausmas", Drabešu pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

369

KULTŪRAS NAMS

Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

371

TAUTAS NAMS

"Dzērbenes pils", Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu nov.

372

INEŠU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS

"Magazīna", Ineši, Inešu pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

373

JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS

Gaujas iela 2a, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

374

TAUTAS NAMS

"Pagasta Dārziņi", Kaive, Kaives pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

375

LIEPAS PAMATSKOLA

Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

376

KULTŪRAS NAMS

Nītaures iela 4, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

377

TAUTAS NAMS

"Tautas Nams", Mārsnēni, Mārsnēnu pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

378

KULTŪRAS NAMS

"Pagasta ēka", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

379

PRIEKUĻU VIDUSSKOLA

Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

380

JĀŅMUIŽAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

381

RAISKUMA PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

"Pagastmāja", Raiskums, Raiskuma pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

383

TAUTAS NAMS

Sporta iela 1, Skujene, Skujenes pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

384

PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE

"Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

385

STRAUPES PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

"Tautas Nams", Plācis, Straupes pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

386

KULTŪRAS NAMS

"Nēķins", Taurene, Taurenes pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

387

VAIVES PAGASTA PĀRVALDE

"Kaķukrogs", Vaives pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

388

VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS

Gaismas iela 1, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

389

VESELAVAS BIBLIOTĒKA

"Viesturi", Veselava, Veselavas pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

390

ZAUBES PAMATSKOLA

"Bērzaines", Zaube, Zaubes pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

391

ZOSĒNU PAGASTA KULTŪRAS, SABIEDRISKAIS UN PAKALPOJUMU CENTRS

Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pag., Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

971

CĒSU 2. PAMATSKOLA

Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem


Iepriekšējā balsošana notiks:

  • pirmdien, 3.jūnijā, no plkst.8.00 līdz plkst.13.00;
  • ceturtdien, 6.jūnijā, no plkst.16.00 līdz plkst.20.00;
  • piektdien, 7.jūnijā, no plkst.13.00 līdz plkst.18.00.
Datums: 2024. gada 1. marts