Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iespēja pašvaldības īpašumu nomniekiem saņemt nomas maksas atbalstu

Lai mudinātu pašvaldības īpašumu nomniekus radīt darba vietas, attīstīt uzņēmējdarbību un veicinātu saimniecisko darbību, turpmāk būs iespēja saņemt atbalstu par Cēsu novada pašvaldībai īpašumā esošām vai piekrītošām nedzīvojamām telpām.

Pašvaldībai un nomniekam, savstarpēji vienojoties, uz noteiktu laika periodu var samazināt nomas maksu, ja nomnieks apņemas nomas līguma darbības laikā nomas objektā ievērot vismaz vienu no nosacījumiem, kā piemērām, radīt jaunas darba vietas, veikt ieguldījumus nomas objekta infrastruktūras attīstībā, veikt finansiālos ieguldījumus, kas sekmēs inovāciju vai jaundibinātu ražošanas uzņēmumu veidošanos.

Nomas maksu 50% apmērā piemēro, ja nomas objektu izmantos sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.

Savukārt nomas maksa 100% apmērā piemēro sabiedriskā labuma organizācijai, kura nomas objektā veic saimniecisko darbību. 

Noteikumi skatāmi ŠEIT.           

 

Datums: 2023. gada 6. jūnijs