Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, NVA piedāvā finansējumu darba vietas pielāgošanai

Darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, NVA piedāvā finansējumu darba vietas pielāgošanai
Darba devējus - komersantus un komercsabiedrības, tostarp personālsabiedrības un kapitālsabiedrības, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina pieteikties finansējumam darbinieku ar invaliditāti darba vietas pielāgošanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnisko palīglīdzekļu iegādei, kā arī piegādei un uzstādīšanai, lai sekmētu nodarbināto personu ar invaliditāti darbspēju saglabāšanu, preventīvi novēršot bezdarba iestāšanās risku un veicinot ilgtspējīgas darba vietas saglabāšanu.
 
Darbiniekam ar invaliditāti nepieciešamo pielāgojumu noteikšanai NVA organizē ergoterapeita vizīti darba vietā. Ergoterapeits  pēc darba vietas novērtēšanas iesniedz atzinumu par darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem atbilstoši nodarbinātā ar invaliditāti funkcionālā traucējuma veidam, smaguma pakāpei un veicamajam darbam. Finansējums darba vietas pielāgošanai tiek piešķirts saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, bet ne vairāk kā 1000 eiro vienas darba vietas pielāgošanai. 
 
Kā darba devējam pieteikties atbalsta saņemšanai? 
  1. solis 
    Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapas sadaļā “Darba vietas pielāgošana”.
  2. solis
    Pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas nodarbinātās personas ar invaliditāti darba vieta. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapas sadaļā  “Kontakti”.
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 pasākumu “Darba vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti” NVA īsteno kopš 2022.gada oktobra, pielāgojumi jau ir veikti 64 iekārtotajām darba vietām. 
 
Detalizētāka informācija par NVA preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu “Darba vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti” un darba devēju pieteikuma forma pieejama NVA mājaslapas sadaļā “Darba vietas pielāgošana”.
 

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001
Datums: 2023. gada 16. jūnijs