Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu rajona lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursu 10. kārtu

Cēsu rajona lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursu 10. kārtu

Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina LEADER projektu konkursu 10. kārtu no 2022.gada 28. decembra līdz 2023.gada 28. janvārim.

LEADER PROJEKTU KONKURSA RĪCĪBU VIRZIENI:

  • Rīcība 1.1. “Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana” - pieejamais publiskais finansējums EUR 301 850,50 2.
  • Rīcība 2.1. “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros pieejamais publiskais finansējums- EUR 81 370,99
  • Rīcība 2.2. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” ietvaros pieejamais publiskais finansējums - EUR 54 246,00

Lai atbalstītu projektu pretendentus, biedrība izveidojusi konsultatīvo semināru grafiku UZŅĒMĒJDARBĪBAS jomai, lai katrs var izvēlēties sev atbilstošāko dienu un laiku. Konsultatīvie semināri tiks organizēti līdz 10 dalībniekiem, lai katrs pretendents var noskaidrot sev būtisko informāciju un veiksmīgāk sagatavotu projekta pieteikumu.

Izvēlies savu laiku un reģistrējies semināram:

  • 6.decembrī, plkst.11.00 - 13.00, reģistrējies ŠEIT.
  • 6.decembrī, plkst.15.00 - 17.00, reģistrejies ŠEIT.
  • 8.decembrī, plkst.11.00 - 13.00, reģistrējies ŠEIT.
  • 8.decembrī, plkst.15.00 - 17.00, reģistrējies ŠEIT.
  • 12.decembrī, plkst.13.00 - 15.00, reģistrējies ŠEIT.
  • 13.decembrī, plkst.14.00 - 16.00, reģistrējies ŠEIT.

Papildus info: 29128813 / cesis@partneriba.lv

Projektu īstenošanas darbības teritorija : Cēsu novads – Vaives, Jaunpiebalgas, Zosēnu, Vecpiebalgas, Inešu, Taurenes, Dzērbenes, Kaives, Priekuļu, Liepas, Veselavas, Mārsnēnu, Raiskuma, Amatas, Drabešu, Zaubes, Nītaures, Līgatnes, Līgatjenes pilsēta, Sīgatjenes pilsēta novada – Raunas un Drustu pagasti.

Plašāku informāciju meklē mājas lapā partneriba.lv.

Datums: 2022. gada 29. novembris