Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Brīvpusdienu pieteikšanas kārtība Cēsu novadā

Brīvpusdienu pieteikšanas kārtība Cēsu novadā

Cēsu novada pašvaldība noteikusi vienotu kārtību, kā vecāki var pieteikt saviem bērniem brīvpusdienas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Visiem Cēsu novada piecus un sešus gadus veciem pirmsskolu audzēkņiem pienākas bezmaksas ēdienreizes, savukārt visiem 1.-6.klašu skolēniem – brīvpusdienas. Ēdienreižu 100% maksas atlaide tiek piemērota automātiski, un vecākiem iesniegums nav jāsniedz.

Cēsu novada 7.-9.klašu skolēniem tiek noteikta 50% pusdienu maksas atlaide. Lai saņemtu atlaidi, vecākiem jāiesniedz bērna izglītības iestādē iesniegums.

Iesniedzot iesniegumu izglītības iestādē, ēdināšanas maksas atlaidi pilnā apmērā varēs saņemt visi pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu, arodskolu un profesionālo vidusskolu izglītojamie*, kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā, ja viņi ir:

  • no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības;
  • daudzbērnu ģimeņu bērni un mācās kādā no Cēsu novada izglītības iestādēm (iesniegumam klāt jāpievieno 3+ ģimenes kartes kopija);
  • bērni ar invaliditāti (iesniegumam klāt jāpievieno invaliditātes apliecība, ja pašvaldībai nav ziņu par to);
  • bāreņi vai palikuši bez vecāku gādības.

* vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās – nepārsniedzot 4 eiro dienā vienai personai.

Ja bērns mācās citas pašvaldības vai valsts izglītības iestādē, dokumenti iesniedzami Cēsu novada Sociālajā dienestā.

Plašāka informācija: Saistošie noteikumi Nr.26 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā”

Datums: 2022. gada 12. augusts