Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atgādinājums par sabiedriskās kārtības noteikumiem Cēsu novada administratīvajā teritorijā

Atgādinājums par sabiedriskās kārtības noteikumiem Cēsu novada administratīvajā teritorijā

Sabiedriskās kārtības noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī apkarotu žūpību, netiklību un pretēji vispārpieņemtajām uzvedības normām atbilstošu rīcību publiskās un sabiedriskās vietās.

Cēsu novada administratīvajā teritorijā aizliegts:

  • braukt un novietot transportlīdzekļus zaļajā zonā, izņemot speciālā dienesta transportu, veicot dienesta pienākumus. Ieviešot aizliegumu, sākotnēji par pārkāpumu tiks izteikts brīdinājums;
  • atrasties publiskā lietošanā nodotā pašvaldības īpašumā – ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un telpās, būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī šo būvju teritorijā, ja atbildīgā persona ir nodrošinājusi teritorijas slēgtu nožogojumu, logu un ieejas durvju noslēgšanu (aizmūrēšanu, aiznaglošanu u.tml.) pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās un izvietojusi brīdinājuma zīmes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izņemot personas, kas saistītas ar ēkas (būves) uzturēšanas pasākumiem, remontdarbiem u.tml.;
  • nakšņot vai gulēt tam neparedzētā publiskā vietā, daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās, apstādījumos, parkos, uz atpūtas soliņiem, tai skaitā, telts vai līdzīgas konstrukcijas nakšņošanai uzstādīšanu;
  • izmantot pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, izņemot Valsts svētku dienās;
  • aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošas vielas publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, kā arī aizliegts atrasties publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību.

Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

Būsim atbildīgi un ievērosim noteikumus! 

Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi apskatāmi šeit

Datums: 2022. gada 30. septembris