Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atgādinājums lauksaimniekiem par datu ievadi

Atgādinājums  lauksaimniekiem par datu ievadi

Lai par 2023.gadu saņemtu LAD atbalsta maksājumus pilnā apmērā Valsts augu aizsardzības dienesta LIZ pārvaldības sistēmā elektroniski jāveic Lauku vēstures aizpildīšana:

  • līdz 5.novembrim lauksaimniekiem, kuri 2023.gada pavasarī LAD EPS sistēmā pieteikušies ekoshēmām (EKO2_1, EKO4, EKO5);
  • līdz 31.decembrim – agrovides pasākumos -  Vidi saudzējošā dārzkopība (VSD), Zālāju biotopu apsaimniekošana (BDUZ), Bioloģiskā lauksaimniecība (BLA). 

Papildu unformācija un konsultācijas:  LLKC Cēsu konsultāciju birojs, Cēsis, Bērzaines iela 5;
Tālrunis 29100430 (Valters), 26171795 (Andra) vai 28381477 (Dace).

Konsultācijas Valsts Augu aizsardzības dienests, tālrunis 67336733. 

Datums: 2023. gada 6. oktobris