Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalstam latvāņu ierobežošanai var pieteikties līdz 1.jūnijam

Atbalstam latvāņu ierobežošanai var pieteikties līdz 1.jūnijam

Aizvadītā gada izskaņā Cēsu novada pašvaldība domes sēdē atbalstīja nolikumu “Cēsu novada Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu grants”. Granta programma tika izstrādāta, lai piecus gadus atbalstītu iedzīvotājus un zemju īpašniekus Sasnovska latvāņu izplatības ierobežošanā.

Grantam var pieteikties privāto tiesību fiziskas vai juridiskas personas, kuru zemes īpašumi atrodas Cēsu novada pašvaldības teritorijā, un uz kuru zemes īpašuma ir fiksēta latvāņa izplatība vismaz 0,1 ha platībā vai zemes īpašums, kurā ir fiksēta latvāņa audze ar vismaz 20 augu kopām.

Būtiski ielāgot, ka iesniegtos Granta pieteikumus komisija izskata Granta pieteikumu iesniegšanas secībā, kamēr pieejami kārtējā gada apstiprinātie pašvaldības budžeta līdzekļi.

Granta pieteikumi jāiesniedz elektroniskā formā, līdz katra gada 1.jūnijam, nosūtot uz e-pasta adresi dome@cesunovads.lv, vai pa pastu, adresējot Cēsu novada pašvaldībai, Raunas iela 4, LV-4101 vai tuvākajā Pašvaldības Apvienības pārvaldē.

Dokumenti

Datums: 2023. gada 22. maijs