Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktualizēti Cēsu novada attīstības dokumenti

Aktualizēti Cēsu novada attīstības dokumenti

Gada nogalē Cēsu novada dome apstiprināja aktualizētās Cēsu novada attīstības dokumentu versijas.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam 2.redakcijā izdarīti redakcionāli labojumi: uzlabotas kartoshēmas un grafiskie materiāli, stratēģija papildināta ar nodaļām par novada ekonomisko specializāciju un viedās specializācijas jomām, apkārtējo novadu stratēģiju izvērtējumu un funkcionālajām telpām Cēsu pilsētā un novadā. Tāpat papildināta sadaļa par prioritāti attīstāmajām teritorijām un veikti citi papildinājumi.

Cēsu novada attīstības programma 2022.-2028.gadam 2.redakcija papildināta ar klimatneitralitātes un energoefektivitātes aspektiem. Kā atsevišķs dokuments izdalīts Cēsu novada esošās situācijas raksturojums, kas papildināts ar SVID analīzi, dokumenta izstrādes metodiku, uzlabotām kartoshēmam.

Ar atjaunotajām attīstības dokumentu versijām var iepazīties šeit.

Datums: 2023. gada 9. janvāris