Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināts amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums

Apstiprināts amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums

Šī gada noslēdzošajā Cēsu novada domes sēdē tika apstiprināts Cēsu novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums, kas paredz vienotu amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas modeli un amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojuma aprēķināšanas sistēmu.

Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijā 2030. gadam kā viens no mērķiem izvirzīts daudzveidīgs kultūras pakalpojumu piedāvājums un tā pieejamība dažādām sabiedrības grupām, respektējot pasākumu norises vietu dažādību un līdzsvarotu teritoriālo pārklājumu. Lai to īstenotu, bija nepieciešams apstiprināt jaunu amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas nolikumu.

Kultūras pārvaldes vadītāja Lauma Dambrova norāda: “Atsevišķa iestāde “Kultūras pārvalde” Cēsu novadā tika izveidota vien pirms četriem mēnešiem, un šis gada noslēgums bijis ļoti darbīgs. Kultūras pārvaldes viena no funkcijām ir daudzveidīga kultūras pakalpojuma piedāvājuma un tā pieejamības nodrošināšana visā novadā. Tas nebūtu iespējams bez mūsu spējīgajiem un vienmēr atsaucīgajiem amatiermākslas kolektīviem un to vadītājiem. Kultūras pārvaldes pakļautībā šobrīd darbojas 98 amatiermākslas kolektīvi, kuriem bija noteikta dažāda atlīdzības un finansēšanas kārtība. Tomēr mūsu mērķis bija izveidot vienotu atbalsta sistēmas izveidi un kopēju kolektīvu darbības nolikuma izstrādi. Paldies amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, Kultūras pārvaldes darbiniekiem, nozares ekspertiem un deputātiem par iesaisti nolikuma tapšanā, diskusijām, vērtīgajiem priekšlikumiem nolikuma pilnveidošanā, lai tas varētu kļūt par saprotamu un ērtu instrumentu mūsu visu kopējā darbā.”

Pēc statistikas datiem patlaban no visiem amatiermākslas kolektīviem lielāko daļu veido deju kolektīvi, savukārt visvairāk kolektīvu darbojas Vecpiebalgas apvienībā.

Datums: 2022. gada 30. decembris