Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Amatiermākslas kolektīvi uzsāk jauno sezonu

Amatiermākslas kolektīvi uzsāk jauno sezonu

VECPIEBALGĀ

Vecpiebalgas audēju kopa
​Nodarbības notiek ceturtdienās plkst.17.00 audēju telpās (Vecpiebalgas vidusskolas kopmītnēs)
Vadītāja: Dagnija Kupče, 26054322

Amatierteātris "Sumaisītis"
Nodarbības notiek otrdienās plkst.19.00 Vecpiebalgas Kultūras namā
Režisore: Inese Pilābere, 29414988

Vokālais ansamblis "Slātavietes"
Mēģinājumi notiek trešdienās plkst.18.00 Vecpiebalgas Kultūras namā
Vadītājs: Kristers Briedis, 22495390

Senioru deju kolektīvs "Mudurainis xo"
Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst.19.00 Vecpiebalgas Kultūras namā
Vadītāja: Antra Grinberga, 26498175

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mudurainis"
Mēģinājumi notiek trešdienās plkst.19.30 Vecpiebalgas Kultūras namā
Vadītāja: Antra Grinberga, 26498175

Jauniešu deju kolektīvs "Slātaviņa"
Mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst.15.00 Vecpiebalgas vidusskolas aktu zālē, svētdienās plkst.12.00 Vecpiebalgas Kultūras namā
Vadītāja: Ligita Zemberga–Zeltiņa, 22838901

Pirmsskolas deju kolektīvs "Mazputniņš"
Mēģinājumi notiek pirmdienās un piektdienās plkst.10.00 Vecpiebalgas bērnudārza zālē/Vecpiebalgas Kultūras namā
Vadītāja: Mārīte Lācgalve, 29182501

1.-2. klašu skolēnu deju kolektīvs
Mēģinājumi notiek otrdienās plkst.14.00 Vecpiebalgas vidusskolas aktuzālē/Vecpiebalgas Kultūras namā
Vadītāja: Mārīte Lācgalve, 29182501

3.-4. klašu skolēnu deju kolektīvs
Mēģinājumi notiek piektdienās plkst.13.00 Vecpiebalgas vidusskolas aktu zālē/Vecpiebalgas Kultūras namā
Vadītāja: Mārīte Lācgalve, 29182501

INEŠOS

Inešu pagasta "Vecpiebalgas muižas koris"
Mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst.19.30 Vecpiebalgas muižā Inešos
Diriģents: Jānis Rijnieks, 29205371

KAIVĒ

Vokālais ansamblis "Kaives Jaunais ansamblis"
Otrdienās plkst.18.00 Kaives Tautas nama zilajā zālē
Vadītāja: Agnese Caunīte–Bērziņa, 26309040

Rokdarbu pulciņš "Saulessvece"
Otrdienās plkst.15.30–18.00 pulciņa telpās, 2. stāvā
Vadītāja: Inese Suta, 28670130

Dziedošais amatierteātris "Aka"
Ceturtdienās plkst.19.00 Kaives Tautas nama lielajā zālē
vadītāja Baiba Jukņeviča, 29437407

BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJAS TAURENĒ

Koris "Pie Gaujas"
Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst.18.00 Taurenes Kultūras namā
Diriģente: Solveiga Vītoliņa, koncertmeistare: Aija Ziņģīte

Amatierteātris "Radi"
Mēģinājumi notiek otrdienās plkst.18.30 Taurenes Kultūras namā
Pirmā tikšanās 19.septembrī plkst.18.30
Režisore: Gunita Gedroica–Jurago

Pirmsskolas tautisko deju kolektīvi
Nodarbības notiek pēc bērnudārza "Asniņš" grafika
Vadītāja: Dace Potaša

Pensionāru klubiņš "Randiņš"
Katra mēneša otrajā trešdienā plkst.11.00
Vadītāja: Sarmīte Lielā, tālrunis 26349748

Vingrošanas zāle "Taifūns"
Pirmdienās, trešdienās un piektdienās plkst.17.00–19.00 

Aktīvā vingrošana
Pēc pieprasījuma un individuālā laika plānojuma

Taurenes grāmatu apmaiņas punkts
Grātmatu papildināšana divas reizes mēnesī

Interešu-stāstnieku pulciņš  
Trešdienās plkst.11.00–14.00
Katra mēneša 14. datumā atvērtās durvju dienas Taurenes ekspozīciju zālē
Vadītāja Mārīte Šķēle, tālrunis 29227852

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma Taurenē darbosies arī citu interešu pulciņi! Papildu informācija, zvanot pa tālruni 22032942 (Ginta Babre, Taurenes Kultūras nama vadītāja).

DZĒRBENĒ

Rokdarbu studija "Dzērbe" 
Ceturtdienās no plkst12.00
Vadītaja Inga Blauberga

Vēstures klubs "Serben"
Piektdienas un sestdienās plkst.10.00 - 15.00
Pētnieciskais darbs, tikšanās ar muzeja apmeklētājiem, interesentiem lasītavā un ekskursijas pa Dzērbenes pili.
Domnīca vienu reizi mēnesī par noteiktu tēmu, veltītu Dzērbenes vēsturisko notikumu atcerei, ievērojamiem cilvēkiem, Valsts svētkiem – plkst.13.00.
Vadītāja Mārīte Šķēle

Folkloras grupa "Māras bērni"
Ceturtdienās plkst.18.00
Vadītāja Mārīte Šķēle

Tautas deju kolektīvs "Juveris"
Ceturtdienās un svētdienās plkst.20.00
Vadītājs Uldis Blīgzna
Mīļi gaidīti jauni dalībnieki, informācija 29408315

 

 

Datums: 2023. gada 13. septembris