Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunajā izglītības finansēšanas modelī – centrā bērns

Jaunajā izglītības finansēšanas modelī – centrā bērns
Lai sekmētu labas pārvaldības principus un izglītības politikas prioritātes, Cēsu novada pašvaldība izstrādājusi jaunu izglītības finansēšanas modeli, ko 31.augustā apstiprināja domes sēdē. Tas paredz vispārēju pieaugumu novada izglītības iestāžu kapacitātei, veido caurspīdīgus un vienotus noteikumus visām iestādēm, vienlaikus fokusā paturot skolu un pirmsskolas iestāžu tradīcijas un stiprās puses, bet modeļa centrā ir novada bērni un plašākas iespējas viņiem.
 
Šis modelis nosaka, kā pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju, kā sadala valsts budžeta finansējumu izglītības iestādēm, kā izglītības iestādes izstrādā un saskaņo tarifikāciju, kā izglītības pārvalde sagatavo un iesniedz pārskatus par mērķdotācijām. Tāpat noteikumi nosaka, kā tiek sadalīta valsts mērķdotācija izglītībai, pedagogu un atbalsta personāla amata vienībām un darba slodzēm pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. 
 
Iekļaujoša izglītība ir Cēsu novada prioritāte. Šajā mācību gadā tiks sekmēta gan spēcīgo skolēnu talantu attīstīšana, gan piesaistīts atbalsta personāls tiem, kuriem tas nepieciešams. Tāpat tiks nodrošināts papildu asistenta pakalpojums bērniem ar īpašām vajadzībām un daudzveidīgs piedāvājums, kas sevī ietver, piemēram, sāls istabas, smilšu terapijas u.tml. Šajā gadā palielināts atalgojums skolu un bērnu dārzu pedagogiem un skolu administrācijai. Tāpat īpaši jāakcentē, ka novada izglītības iestādēs šajā gadā būs lielāks kopējais atbalsta personāla skaits nekā tas bija iepriekš.
 
“Šādi noteikumi bija nepieciešami, jo jaunā Cēsu novada izglītības iestādēs pedagogu un personāla finansēšanas principi vēsturiski bija veidojušies dažādi. Jaunajā novadā mums nepieciešams radīt vienlīdzīgus principus, lai sniegtais izglītības pakalpojums un vides apstākļi visiem būtu līdzvērtīgi labi. Pirms noteikumu pieņemšanas esam diskutējuši ar visu izglītības iestāžu vadību, un ir prieks, ka valda izpratne gan par šo noteikumu nepieciešamību, gan to saturu. Primāri, ko tie nosaka: līdzvērtība, caurspīdība un skaidri saprotami noteikumi ikvienam darbiniekam. Nākotnes ļoti svarīgais jautājums ir pedagogu darba samaksas palielināšana,” stāsta Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis.
 
Priekšsēdētāja vietnieks arī pauž prieku, ka vecāki uztic savu bērnu izglītību Cēsu novadam – šajā mācību gadā skolēnu skaits pēc līdzšinējām prognozēm pieaugs par vairāk nekā 70!
 
 
Datums: 2022. gada 1. septembris