Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunieši apmaiņas projektā "Different Perspectives" pilnveido zināšanas

Jaunieši apmaiņas projektā "Different Perspectives" pilnveido zināšanas

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes jauniešu centrs "Balgas strops" vienmēr ir aktīvi darbojies vietējo jauniešu radošajā izpausmē un dažādu notikumu un projektu iesaistē gan starptautiski, gan lokāli.

Projekta koordinatores Līnas Paimiņas vadībā, sadarbībā ar Spānijas pilsētas Junkos (Yuncos) jauniešu organizāciju un centru “Proyecto Kieu”, organizēja projektu "Different Perspectives" jeb "Dažādas perspektīvas". Jauniešu apmaiņā piedalījās 14 jaunieši no Vecpiebalgas vidusskolas un 14 jaunieši no Toledo reģiona Spānijā, kā arī divi līderi no "Proyecto Kieu" un divi līderi no Vecpiebalgas apvienības – Igors Zvaigzne un Madara Virsniece.

Projekta mērķis bija brīvprātīgā darba un labdarības popularizēšana jauniešu vidū un iecietīgas, vienotas sabiedrības veidošana.   

Jaunieši pavadīja astoņas dienās kopā, piedaloties dažādās darbnīcās, diskutējot savā starpā un salīdzinot savas zināšanas un pieredzi par labdarību, dažādām problēmām, kas skar jauniešus, par to kā radīt iekļaujošu sabiedrību un solidaritātes veicināšanu starp jauniešiem Eiropas savienībā.  

Projekta grafiks bija veidots tā, lai katram jaunietim būtu iespēja ne tikai kaut ko iemācīties, bet arī izmantot jau esošās zināšanas un pilnveidot tās praksē. Pirmās divas dienas tika veltītas, lai savstarpēji iepazītos, apskatītu Vecpiebalgas centru, saliedētu jauniešus un iepazīstinātu ar labdarības, brīvprātīgā darba un palīdzību krīzes situācijās – Latvijā un Spānijā. Trešā diena tika pavadīta ar Reini Širokovu, kurš caur savām lekcijām stiprināja komandu, palīdzēja jauniešu sociālajām un emocionālajām noturības prasmēm, kā arī to kā monitorēt un uzlabot šīs jauniegūtās zināšanas. 

Ceturtā, piektā, sestā un septītā diena tika pavadītas Greiveros, Inešos, Dzērbenē un Cēsīs. Ceturtajā dienā jaunieši devās pārgājienā uz Alauksta ezeru, bet pēcpusdienu pavadīja Ilgstošas sociālās aprūpes centrā "Vecpiebalga". Jauniešu uzzināja par centra darbu, kā arī kopā ar centra iemītniekiem veidoja mazas piemiņas lietas no māla. Inešos jaunieši apciemoja Madaras Baueres apģērbu darbnīcu  "Audz.kids", Aivas Balodes "Gardeniaecocandles" un Jāņa Roņa "Piebalgas Porcelāna Fabriku". Katrā no šīm darbnīcām jaunieši izveidoja dāvanas, ko vēlāk dāvinājām ukraiņu bēgļiem, kas mitinās Cēsu novadā. 

Nākamā diena tika pavadīta Dzērbenes pilī, kur bija Lieldienu darbnīca, muzikālās spēles un vienreizēja iespēja izmēģināt Dzērbenes Escape room jeb Izlaušanās istabu, ko 2021.gada otrajā pusē radīja Vecpiebalgas jaunieši.

Piektdienā jaunieši devās uz Eduarda Veidenbauma memoriālo muzeju "Kalači", kur Baibas Rozes vadībā iepazinām muzeju, spēlējām interaktīvo spēli muzeja teritorijā, kā arī stiprinājām komandas garu. Cēsīs tika apciemota Jauniešu māja, kur notika apspriešanās ar Cēsu jauniešu domes prezidentu, lai solidarizētos, iepazītos un sadarbotos dažādās uz jauniešu iniciatīvam balstītās aktivitātēs nākotnē.

Astotā diena tika veltīta kompetenču definēšanai. Jaunieši apsprieda nedēļas notikumus, pārrunāja, kādas kompetences projekta laikā tika apgūtas un kā tās var definēt Youth pass atskaitē. Noslēguma dienā, jaunieši izveidoja un prezentēja mini filmas par noteiktiem aspektiem, kas saistīti ar projekta mērķi, lai nākotnē varētu dalīties un izplatīt informāciju jau plašākai sabiedrības daļai, par savu pieredzi, domām un iespējamiem problēmsituāciju risinājumiem.  

Liels paldies visiem cilvēkiem, kuri iesaistījās projekta realizācijā un pilnveidē – Reinim Rāvietim, Ilonai Strelkovai, Anitai Šipko, Madarai Bauerei, Zanei Putniņai, Aivai Balodei, Jānim Ronim, Baibai Rozei, Ilutai Balodei, Ilzei Bukovskai, šoferīšiem un Kafejnīcai "Ūdensroze". 

Projekta darbībai var sekot līdzi Facebook lapā "Different Perspective" un Instagram kontā "different_perspective2022".  

Projektu līdzfinansē Eiropas Solidaritātes korpuss.  

Datums: 2022. gada 22. aprīlis