Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sportiskas aktivitātes skolu brīvlaikā

Sportiskas aktivitātes skolu brīvlaikā

Turpinās projekts Nr. 9.2.4.2//16/I/104 “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā”. Piesakies sportiskām aktivitātēm skolēnu brīvlaikā! Nodarbībās – netradicionālas spēles un rotaļas.

Sīkāka informācija pie nodarbību vadītājām: A.Praulīte tel. 26256211, S.Stērste 26414558.

Nodarbību laiks un vieta:
Vecpiebalga, Vecpiebalgas vidusskolas sporta laukums, vadītāja Aija Praulīte
28.jūnijā 14.30-15.30 (7-10 gadi)
29.jūnijā. 14.30-15.30 (7-10 gadi) un 15.45-16.45 (11-15 gadi)
1.jūlijā 14.30-15.30 (7-10 gadi) un 15.45-16.45 (11-15 gadi)
2.jūlijā 14.30-15.30 (7-10 gadi) un 15.45-16.45 (11-15 gadi)

Ineši, sporta laukums, vadītāja Aija Praulīte
5.jūlijā 15.15-16.15 (7-15 gadi) un 16.30-17.30- (7-15gadi)
3.augustā 15.15-16.15 ¬(7-15gadi)
4.augustā 15.15-16.15 (7-15gadi)

Taurene, Vecpiebalgas novada PII sporta laukums, vadītāja Aija Praulīte
19.jūlijā 11.00-12.00 (7-15 gadi)
4.augustā 11.00-12.00 (7-15 gadi)

Dzērbene, Vecpiebalgas novada pamatskolas sporta laukums, vadītāja Sarmīte Stērste
1.jūlijā 10:00-11.00 (7-15 gadi)
2.jūlijā 10:00-11.00 (7-15 gadi)
5.jūlijā 10:00-11.00 (7-15 gadi)
6.jūlijā 10:00-11.00 (7-15 gadi)
12.jūlijā 10:00-11.00 (7-15 gadi)

Kaive, muižas parks, vadītāja Aija Praulīte
19.jūlijā 12.45-13.45 (7-15 gadi )
4.augustā 12.45-13.45 (7-15 gadi)

Datums: 2021. gada 22. jūnijs