Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Turpinās projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" norises skolās

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” otrā plānošanas posma īstenošana Vecpiebalgas novada skolās tika uzsākta 2019. gada septembrī un tiek plānota līdz 2021. gada 31.maijam. 2019./2021. gada plānošanas periodā Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piešķirti 36 019,63 EUR. Projekta norises tiek īstenotas abās Vecpiebalgas novada pašvaldības skolās – Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā. Šī projekta ietvaros skolēniem ir pieejams pedagoga palīga atbalsts un dažādi pulciņi, savukārt skolotājiem – profesionālās pilnveides kursi.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  galvenās darbības jomas ir vērstas uz  ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšanu mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā, kā arī uz ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveidi izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana).

Sīkāka informācija: https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml.

Datums: 2020. gada 19. augusts