Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

"PuMPuRS" jauniešu iniciatīvas projekta realizācija tiek plānota pavasara semestrī

"PuMPuRS" jauniešu iniciatīvas projekta realizācija tiek plānota pavasara semestrī

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 11. janvārim un noteikto 5.-12. klašu grupu mācību norisi attālināti, “Līdzdalības platforma” apstiprinātā  – “Foruma teātra darbnīca skolēniem «Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu»” projekta realizācija tiek plānota 2021. gada agrā pavasarī. Projekta pārstāvji cer, ka situācija valstī uzlabosies un nodarbības būs iespējams vadīt klātienē, kas nodrošina daudz personīgāku pieeju un savstarpējo mijiedarbību, ļaujot efektīvāk sasniegt projekta plānotos rezultātus. Būtiski atzīmēt, ka viens no projekta galvenajiem mērķiem ir veicināt veselīgas attiecības starp pusaudžiem, iegūstot prasmes un iemaņas veiksmīgi risināt konfliktsituācijas, kā arī savstarpēji sadarboties.

Iniciatīva “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” tiek īstenota ESF projekta nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros 5.-12. klašu skolēniem. Jauniešu iniciatīvu projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Vecpiebalgas novada pašvaldībā projekta realizācija tiek plānota sadarbībā ar Jaunatnes iniciatīvu centru „Balgas strops” un Vecpiebalgas vidusskolu.

Datums: 2020. gada 16. decembris