Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekts "PuMPuRS" nodrošina atbalsta iespējas ārkārtējās situācijas laikā

Projekts "PuMPuRS" nodrošina atbalsta iespējas ārkārtējās situācijas laikā

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS” nodrošina iespēju skolām turpināt individuālo konsultāciju sniegšanu, kā arī saņemt attālinātu Supervīziju konsultatīvo atbalstu, kas palīdz pedagogiem tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem.

Atsaucoties uz pumpurs.lv mājas lapā publicēto informāciju, projekta vadītāja Inese Vilāne uzsver: “Situācijā, kad projekta līdz šim sniegtais atbalsts var būt izšķirošs gan domājot par iespējām, kā nepamest mācības, gan apzinoties, ka daudziem skolēniem, paralēli jau esošajai ārkārtējai situācijai valstī, ir sarežģīta situācija ģimenē, ir jārod iespēja un skolas, skolotāji un skolēni ir jāatbalsta”.

2019./2020.m.g. II semestrī projekta “PuMPuRS” ietvaros izglītības iestādēs visā Latvijā tika sagatavoti vairāk nekā 11 000 individuālā atbalsta plānu, lai sniegtu atbalstu tiem skolēniem, kuriem ir identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.
Projekts “PuMPuRS” tiek īstenots abās Vecpiebalgas novada pašvaldības skolās – Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā. Projekta ietvaros skolēniem tiek sniegts individuāls konsultatīvais atbalsts, kā arī konsultācijas dažādos mācību priekšmetos.

Datums: 2020. gada 12. maijs