Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekta "Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā" aktivitātes turpinās

Projekta "Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā" aktivitātes turpinās

2017.gada 7. jūnijā CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) ar Vecpiebalgas pašvaldību noslēdza vienošanos par Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/104 „ Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” īstenošanu.
2020.gada 10. augustā tika parakstīti projekta vienošanās grozījumi, ar kuriem ir palielināts projekta kopējais finansējums līdz 83876.00 eiro ( 2017.-2020.g. tie bija 49960,00 eiro, 2020.-2023.g.- 33916,00 eiro) un projekta īstenošanas periods līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Projekta aktivitātes turpinās, un darba plānā ir iekļauti šādi pasākumi (jaunajā 3 gadu periodā kopumā – 160 pasākumi):

  • Vecpiebalgas novada Veselības diena (“Briņģu aplis”);
  • Kustību nodarbības;
  • Profilakses dienas (sirds veselība, onkoloģiskās slimības, bērnu veselība);
  • Regulāri baseina apmeklējumi;
  • Sportiskas aktivitātes skolu brīvlaikā;
  • Izglītojošas lekcijas- muzejpedagoģiskās nodarbības atkarību profilaksei;
  • Interaktīvas nodarbības -psiholoģiskā labklājība klasē.

Tuvākais pasākums ir Vecpiebalgas novada Veselības diena, kas notiks jau 5. septembrī.
No oktobra tiek plānoti baseina apmeklējumi un nodarbības novada abās skolās pamatskolas vidējā vecuma skolēniem – Psiholoģiskā labklājība klasē.

Katra mēneša darba plāns tiek publicēts pašvaldības interneta vietnē – sadaļā “Projekti”. Par tuvākajām aktivitātēm iespējams uzzināt arī sadaļā “Aktualitātes” Lūgums sekot līdzi informācijai! Uzziņai un neskaidrību novēršanai zvaniet!

Datums: 2020. gada 31. augusts