Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekta "PuMPuRS" atbalsts tiek plānots lielākam izglītojamo skaitam

Projekta "PuMPuRS" atbalsts tiek plānots lielākam izglītojamo skaitam

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros atbalstu abās Vecpiebalgas novada skolās 2020./2021. mācību gada I semestrī tiek plānots sniegt 28 izglītojamajiem, kas ir par 11 izglītojamajiem vairāk kā iepriekšējā mācību semestrī. No projekta tiek finansētas individuālās mācību priekšmetu konsultācijas (matemātikā, latviešu, angļu valodā u.c.), logopēda nodarbības, kā arī sniegts konsultatīvais atbalsts.

Projekts PuMPuRS Latvijā ir pirmais visaptverošais nacionāla mēroga projekts, kas indivīda līmenī risina ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu saistītus jautājumus. Papildus tiek sniegts atbalsts arī pedagogiem, izglītības iestādēs nodrošinot supervīzijas, kas palīdz tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem. Septembrī viena no supervīzijas nodarbībām norisinājās Vecpiebalgas vidusskolā.

Projektā kopš 2019./2020. mācību gada ir iesaistītas abas Vecpiebalgas novada pašvaldības skolas – Vecpiebalgas vidusskola un Vecpiebalgas novada pamatskola. Pirmo divu semestru laikā saņemtais finansējuma apjoms sastāda 14 558,73 eiro.

Raksta sagatavošanā izmantota informācija no interneta vietnes: www.pumpurs.lv.

 

Datums: 2020. gada 17. septembris