Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projektā "Izstāžu taka vecpiebalgas viesistabā" paveiktais

Projektā "Izstāžu taka vecpiebalgas viesistabā" paveiktais

2020.gada 14. decembrī Amatas novada apvienotā būvvaldē ekspluatācijā tika nodots projektā “Izstāžu taka Vecpiebalgas viesistabā” (Nr. 19-09-AL18-A019.2201-000005) paveiktais. Cipari un vārdos ietērptā projekta mērķu īstenošana nespēj atspoguļot gandarījumu par vairākos projektos kopumā padarīto – sakārtoto parku, kas jau ir kļuvis par iemīļotu pastaigu, atpūtas  un svētku svinēšanas vietu – “Vecpiebalgas viesistabu”.
Īsumā par paveikto laika posmā no projekta “Izstāžu taka Vecpiebalgas viesistabā” apstiprināšanas 2019. gada 16. jūlijā līdz

2020. gada 14. decembrim:
Turpinot īstenot  ainavu dizaineres Vinetas Radziņas ieceri, būvprojektu izstrādāja Kate Zemīte arhitekta Ainara Markvarta vadībā;
Būvniecības darbus veica SIA “Balgas krasti””  vīri Anda Dzeņa vadībā. Tieši būvniecības darbi veidoja projekta lielākās izmaksas 29988,68 eiro +PVN, tai skaitā ELFLA ( Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) līdzfinansējumu – projekta publisko finansējumu 22500,00 eiro.
-Augu stādījumu ierīkošanu veica Vinetas Radziņas vadītā SIA “Laba Vide”.
Pirmā mazā izstāde, kas apskatāma uz izstāžu stendiem, tapa sadarbojoties fotogrāfam Aivaram Ošiņam, muzeju apvienības “Orisāre” darbiniecēm Līvai Grudulei un Ilonai Muižniecei ar SIA “DECOR PRINT” un Vecpiebalgas saimniecības vīriem.

Turpinājās jau izveidotās parka daļas uzturēšanas, kopšanas darbi. Paldies Vecpiebalgas novada Saimniecības nodaļas darbiniekiem!

Lai mūs visus priecē gaismiņu spēles pār jaunajiem celiņiem birzītes bērzos! Lai gribas izmest vēl kādu loku, šķērsojot nu jau trīs tiltiņus un piestājot pie izstāžu stendiem un eglītes! Lai pacietība sagaidīt pavasari, kad savās vietās būs Vecpiebalgas deķa strīpām rotātie soli un galdi, kas mudinās nesteidzīgi piesēst un baudīt strūklakas radīto ūdens čalu un dīķa saliņas ūdensrozes ziedēšanu!

Datums: 2020. gada 18. decembris