Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" attālināto mācību norises skolās

Arī ārkārtas situācijas laikā skolās tiek rasta iespēja realizēt Eiropas Sociālā fonda projekta nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” attālinātās nodarbības. Projekta ietvaros bērniem tiek nodrošināts pedagoga palīga atbalsts, kā arī tiek organizētas nodarbības dabaszinību, matemātikas, multimediju un tehnoloģiju jomās.

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Šajā plānošanas periodā galvenais uzsvars tiek likts uz multidisciplināro, STEM un vides jomu.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas abās Vecpiebalgas novada skolās – Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā.

Sīkāka informācija: https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml.

Datums: 2020. gada 12. maijs