Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Peldvietas labiekārtošana pie Kaives ezera

Peldvietas labiekārtošana pie Kaives ezera

2020.gada 19.oktobrī – līdz ar darbu nodošanu Amatas novada apvienotajā būvvaldē un peldvietas nodošanu ekspluatācijā – ir noslēdzies projekts Nr. 19-09-AL18-a019.2202-000010 “Peldvietas labiekārtošana pie Kaives ezera”. Projekta kopējās izmaksas ir 18190,21 eiro. Attiecināmās izmaksas ir 16999,99 eiro, no tām 90%, t.i., 15299.99 eiro sastāda Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai( ELFLA) finansējums.

Projekta īstenotāji – SIA “Balgas krasti“ pēc arhitektu Daiņa Andersona un Elitas Poles izstrādāta būvprojekta.

Foto: Mārcis Andersons

Datums: 2020. gada 3. novembris