Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēgusies ELFLA atbalstītā grants ceļu pārbūve

Noslēgusies ELFLA atbalstītā grants ceļu pārbūve

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atbalstītā pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, tika veicināta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. Arī Vecpiebalgas novada pašvaldībai bija iespēja piedalīties projektu konkursā un pārbūvēt vairākus grants ceļus. Pārbūvējamie ceļi tika izvēlēti, balstoties uz apstiprinātajiem pašvaldības autoceļu atlases kritērijiem un uzņēmumu/iedzīvotāju publiskās apspriedes rezultātiem, kura notika 2015.gadā.

Pārbūvei izvēlēti un 2018. un 2019.gadā tika pārbūvēti pašvaldības ceļi Brežģis – Saulgoži 3,26 km un Kabulēni – Dzirnavas (posmā Jaunkabulēni – Celmi -Tožiņi) 0,81 km.

2020.gada pēdējā darbadienā – 30.decembrī – Amatas novada apvienotā būvvalde ekspluatācijā pieņēma pārbūvēto pašvaldības autoceļu B21 Dzērbenes pagastā 2,63 km garumā. Līdz ar to noslēdzās grants ceļu atjaunošanas trešais īstenotais projekts Nr.19-09-A00702-000097 “Pašvaldības autoceļa B21 Stacija – Brodi – Kaupēni – Teikmaņi pārbūve”.
Projekta kopējās izmaksas (100% apjomā attiecināmas) bija 229887,94 eiro. Tai skaitā ELFLA finansējums 90%, jeb 206899,14 eiro, pašvaldība finansējums 10% jeb 22988,80 eiro.

Projekta īstenotāji un izmaksas:

  • Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība – SIA “Ceļu komforts” 8393,77 + 1694,00 eiro (tai skaitā PVN);
  • Būvniecība – SIA “Dankers &Partneri” 177853,04 eiro,

PVN 37349,13 eiro;

  • Būvuzraudzība – SIA “RS būvnieks” 4598,00 eiro (tai skaitā PVN).

Datums: 2020. gada 27. janvāris