Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies jauniešu iniciatīvu pieteikumu saņemšanas un konkursa izvērtēšanas posms

Noslēdzies jauniešu iniciatīvu pieteikumu saņemšanas un konkursa izvērtēšanas posms

2020.gada 2.martā ESF projekta nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros tika izsludināts atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. Potenciālie dalībnieki savus pieteikumus bija aicināti iesniegt līdz 2020. gada 14.maijam.
Vecpiebalgas novada pašvaldība saņēma piecus pieteikumus. Saskaņā ar projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdes LĒMUMU nr. 9-50.7/1.1.

Tika nolemts APSTIPRINĀT:
1.Biedrības “Līdzdalības platforma” iesniegto projekta pieteikumu “Foruma teātra darbnīca skolēniem “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu””, iegūti 48 punkti no 50.
Komisija nolēma NORAIDĪT:

1.Biedrības “Piedzīvojuma Gars” projekta pieteikumu “Arhitekts Balgas Stropā” pamatojoties uz nepietiekamu vērtējumu (mazāk par 3 punktiem) kvalitātes kritērijā nr. 2.2. (Kopējais kvalitātes kritēriju punktu skaits – 44,5 no 50)

2.Biedrības “Dodkepu.lv” projekta pieteikumu “Mācību motivācijas paaugstināšana jauniešiem izmantojot kamanu suņus un kamanu suņu sporta elementus neformālajā izglītībā” pamatojoties uz nepietiekamu vērtējumu (mazāk par 3 punktiem) kvalitātes kritērijos nr. 2.2.; 2.4.1.; 2.4.3. (Kopējais kvalitātes kritēriju punktu skaits – 33 no 50).

3.Biedrības “SlacklineLv” projekta pieteikumu “Vecpiebalga Vienkārši Atklāj Līdzsvaru”, pamatojoties uz nepietiekamu (mazāk par 30 punktiem) kopējo kvalitātes kritēriju punktu skaitu – 17 punkti no 50.

4.Nodibinājuma “Pievienotā vērtība” projekta pieteikumu “IR VARIANTI.VECPIEBALGA” pamatojoties uz atbilstības kritērija punkta nr. 1.2.3. neievērošanu. (Projekts tālāk netika vērtēts).
Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības.

Pirmie projektu konkursi tika izsludināti 2018. gada rudenī, kā rezultātā 36 pašvaldībās tika apstiprināti 78 projekti. Otrajā projektu konkursu uzsaukumā 2019. gada pavasarī tika apstiprināti 97 projekti 50 pašvaldībās. Nākamie projektu konkursi pašvaldībās tika sludināti 2020. gada februārī-martā ar iespēju uzsākt projektu īstenošanu š. g. jūnijā.

Datums: 2020. gada 16. jūnijs