Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Muzejpedagoģisko nodarbību "Senā skola" apmeklējums

Muzejpedagoģisko nodarbību "Senā skola" apmeklējums

Oktobra sākumā Vecpiebalgas novada pamatskolas skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja muzejpedagoģisko nodarbību “Senā skola” Valmieras muzejā.

Nodarbībā bērni apguva boksterēšanu, rakstīšanu un matemātiku. Boksterēšana jau tā pati lasīšana vien ir, tikai senā drukā, ko neviens no bērniem nemācēja, tāpēc tika apgūti pamati senajai rakstībai, ar grifeli uz tāfelītēm rakstot dažādus burtus, kuri tika meklēti paraugos. Skolēni uzzināja, ka agrāk nemaz garumzīmju nebija, bet rakstīja vairākus burtus kopā. Daži burti tāpat kā mūsdienās, bet daži pavisam atšķīrās. Pēc šīs mācības arī boksterēšana dažiem veicās jau pavisam labi, bet citiem vajadzēja nedaudz palīdzēt.

Ja skolēni neklausījās, tad visa klase saņēma sodu – 15 reizes pietupienus, tādu sodu varēja nopelnīt, ja no vietas bez atļaujas runā, ja sāk smieties nevietā utt. Vēl viens soda veids bija tupēšana uz zirņiem, bet tas tika izmēģināts tikai ejot prom, kā tas ir. Neviens šo sodu no skolotājas nesaņēma.

Glītrakstīšanā katrs izveidoja sev burtnīciņu, kur mācījās ar spalvu un tinti rakstīt pareizā slīpumā burtus. Tas izrādās ir diezgan grūti, jo spalvu turēt nav tas pats, kas pildspalvu. Spalva neraksta, ja nav pareizs slīpums, arī burti gāzelējās – nemaz tik viegli nav pareizo slīpumu ievērot. Burtnīciņā katram ir arī burtu paraugi vecajā drukā, lai mājās varētu mēģināt pats kaut ko uzrakstīt.

Visvieglāk bija matemātika, jo tur tika risināti atjautības uzdevumi un ar tiem izglītojamie tika ļoti veikli galā.
Stāstījumā vēl tika uzzināts, cik ilgi mācījās skolēni, kāds bija viņu dienas sadalījums, kādās telpās mācījās, pie kāda apgaismojuma. Senā skola nebija nekāda izklaides vieta, tur bērni mācījās ziemas mēnešus, nakšņoja skolā, ēda tikai to, ko varēja no mājām paņemt līdzi, mācījās pustumsā un ievēroja ļoti lielu disciplīnu, jo sodus varēja saņemt par jebkuru pārkāpumu.

Paldies vadītājai Evitai Bušai par interesanto nodarbību!

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

Sīkāka informācija par programmu “Latvijas skolas soma”: https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/.

Datums: 2020. gada 24. novembris