Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" norises skolās

ESF projekts Nr.: 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tiek īstenots abās Vecpiebalgas novada skolās – Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā, aptverot 1. – 9. klašu grupu.

2019./2020. mācību gadā projekta ietvaros skolās norisinās dažādi pulciņi saistībā ar  matemātiku, dabas zinībām un multimedijiem, kā arī tiek nodrošināts pedagoga palīgs.

Lai skolēniem sniegtu vēl plašākas iespējas mūsdienīgu digitālo prasmju apguvei, projekta izsludinātā Tehnoloģiju gada ietvaros abās novada skolās tiek organizētas robotikas nodarbības. Skolēni atzīmē, ka nodarbības ir ļoti interesantas un aizraujošas, jo tiek izmantotas modernās tehnoloģijas – dažāda veida programmējami roboti, robotu bumbas, robotu klucīši, lāzeri, droni, kas tiek vadīti ar planšetdatora palīdzību. Papildus robotikas nodarbībām Vecpiebalgas vidusskolā notiek arī vektorgrafikas un datorikas praktiskās nodarbības, kā arī Lego konstruktoru un robotiņu pulciņš. Vislielākā interese un aizrautība par tehnoloģiju gada norisēm vērojama tieši jaunāko klašu grupās.

Vecpiebalgas novada pašvaldībai pieejamais finansējums projekta pamata aktivitāšu realizēšanai  ir 18 673,93 eiro, savukārt Tehnoloģiju gada aktivitāšu plānotais budžets ir 9452,10 eiro.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Galvenās darbības ir ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, kā arī ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu aktivitātēm.

Sīkāka informācija: visc.gov.lv.

Datums: 2020. gada 19. februāris