Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina pedagogus piedalīties literatūras, fizikas un robotikas projektos

ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” meklē pedagogus, kuri ar savām klasēm būtu gatavi iesaistīties literatūras, fizikas un robotikas jomās. Ieinteresētos pedagogus, kuri vēlas attīstīt savu kompetenču klāstu un piedalīties minētajos projektos, aicina iepazīties ar pievienotajā failā norādīto informāciju un sagatavotos pieteikumus sūtīt uz liene.voronenko@832.visc.gov.lv
Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir iesaistītas abas Vecpiebalgas novada skolas: Vecpiebalgas vidusskola un Vecpiebalgas novada pamatskola. Projekta ietvaros skolās tiek organizēti dažādi pulciņi (matemātikas, dabas zinību un multimediju), kā arī tiek nodrošināts pedagoga palīgs un laborants. Šobrīd sakarā ar valstī noteiktajiem pandēmijas izplatības ierobežojumiem ir izmaiņas arī projekta norišu organizācijā, prioritāri uzsvaru liekot uz mācību satura apguvi.

Vairāk par projektu lasi šeit.

Datums: 2020. gada 17. novembris